ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ : ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μέσα από μια πορεία 20 περίπου χρόνων ζωής, το Κέντρο Πρόληψης αποτελεί σημείο αναφοράς στην τοπική κοινωνία. Οι δράσεις, οι παρεμβάσεις και τα προγράμματά του απευθύνονται σ’ όλο τον πληθυσμό της κοινότητας ως μια ευρύτερη και ιδιαίτερη ομάδα στόχο.

Ομάδα-στόχος είναι η ίδια η κοινότητα, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους εφήβους και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, που προσεγγίζουν το Κέντρο, προκειμένου να ζητήσουν στήριξη και βοήθεια σε προσωπικές δυσκολίες και οι οποίοι  επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν σε μια νέα στάση ζωής γεμάτη νόημα και μακριά από κάθε είδους εξάρτηση.

Επίσης, το Κέντρο απευθύνεται σε φορείς, συλλόγους, υπηρεσίες, μονάδες υγείας, σε τοπικό επίπεδο ή μη, (ΙΚΑ, Ψυχιατρικές Μονάδες Νοσοκομείων, Συλλόγους Γονέων, Αθλητικούς και Πολιτιστικούς φορείς, κ.α.), προκειμένου να αναπτύξει συνεργασίες και να προωθήσει το δίκτυο της πρόληψης στην κοινότητα.

Η εμπειρία στο έργο και στη δουλειά μέσα στα πλαίσια της κοινότητας, μας οδήγησε να περάσουμε από την αρχική προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου πρόληψης, που είχε ως στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση της φιλοσοφίας της πρόληψης στην κοινότητα, σε μια διαδικασία αξιολόγησης, συνέχισης και επέκτασης του ήδη υπάρχοντος δικτύου.

Η δικτύωση του Κέντρου Πρόληψης στην κοινότητα συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του έργου και του προγράμματός του.

Στόχος είναι η κινητοποίηση της κοινότητας και των τοπικών φορέων της πόλης που θα συντελέσει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και επικοινωνίας των μελών της. Θεωρούμε σημαντική για τη φιλοσοφία της πρόληψης, τη δικτύωση ανθρώπων και υπηρεσιών, προκειμένου να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας υγιούς στάσης ζωής που θα οδηγήσει στη μείωση των προβληματικών συμπεριφορών που οδηγούν στην εξάρτηση, τη δυσλειτουργία και τη διαταραχή.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • Καθημερινή διαδικτυακή ενημέρωση για τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω ιστοσελίδας του Κέντρου
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων – ομιλιών μετά από αιτήματα φορέων, υπηρεσιών και συλλόγων, ιδιαίτερα όσων ασχολούνται με νέους και εφήβους.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση βραχέων ή  μακροχρόνιων προγραμμάτων, μετά από αιτήματα που προέρχονται από την κοινότητα.
  • Πραγματοποίηση συναντήσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με Δημοτικά συμβούλια, Διοικητικά συμβούλια συλλόγων (γονέων, επαγγελματιών, πολιτιστικών, αθλητικών, κ.α.).
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων και ανοιχτών συναντήσεων με τους δημότες, με σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της κοινότητας, καθώς και την παρουσίαση του έργου και της εμπειρίας του Κέντρου στην κοινότητα.
  • Λειτουργία ομάδας κοινοτικού δικτύου, η οποία μέσα από βραχείες παρεμβάσεις και δραστηριότητες διακινεί την πληροφορία και προωθεί τη φιλοσοφία και το έργο της πρόληψης στην κοινότητα.
  • Εκδηλώσεις και ανοιχτές δράσεις σε όλο τον πληθυσμό που στοχεύουν στη διάδοση και μετάδοση της φιλοσοφίας της πρόληψης και της προαγωγής υγείας.

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

CINE-ψ-βραδιές    https://kpiliotropio.gr/cinema/