2013 - 2014

Δράσεις 2013 – 2014

Συνολικά στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης, από το Σεπτέμβρη του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχαν 983 άτομα και συγκεκριμένα:•    130 γονείς•    496 μαθητές

Περισσότερα »

Βιωματικές Ομάδες για γονείς

Πραγματοποιήθηκαν:Ομάδα γονέων με παιδιά στην εφηβεία που στόχο είχε την επεξεργασία και την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και δυσκολιών στο γονεϊκό ρόλο και τη διερεύνηση των

Περισσότερα »

Δράσεις για μαθητές

Παρέμβαση σε Μαθητές ΛυκείουΠραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανά σχολικό τμήμα, με στόχο την προσωπική έκφραση και το άνοιγμα διαλόγου σχετικά με την εφηβεία, τις χαρές και τις

Περισσότερα »

Δράσεις για εκπαιδευτικούς

Υποστήριξη και ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών (Α’βάθμιας και Β’βάθμιας) Στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, πραγματοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά Διασχολικά Εργαστήρια που στόχο είχαν την παρουσίαση και την επεξεργασία θεμάτων σχετικών

Περισσότερα »

Δράσεις 2013 – 2014

Συνολικά στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης, από το Σεπτέμβρη του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχαν 983 άτομα και συγκεκριμένα:•    130 γονείς•    496 μαθητές

Περισσότερα »

Βιωματικές Ομάδες για γονείς

Πραγματοποιήθηκαν:Ομάδα γονέων με παιδιά στην εφηβεία που στόχο είχε την επεξεργασία και την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και δυσκολιών στο γονεϊκό ρόλο και τη διερεύνηση των

Περισσότερα »

Δράσεις για μαθητές

Παρέμβαση σε Μαθητές ΛυκείουΠραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανά σχολικό τμήμα, με στόχο την προσωπική έκφραση και το άνοιγμα διαλόγου σχετικά με την εφηβεία, τις χαρές και τις

Περισσότερα »

Δράσεις για εκπαιδευτικούς

Υποστήριξη και ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών (Α’βάθμιας και Β’βάθμιας) Στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, πραγματοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά Διασχολικά Εργαστήρια που στόχο είχαν την παρουσίαση και την επεξεργασία θεμάτων σχετικών

Περισσότερα »