Φωτογραφίες

2020 - 2021

Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα

2018 - 2019

CINE - ψ - βραδιές

Ομάδες και προγράμματα εμψύχωσης

Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα

2017 - 2018

Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα

CINE - ψ - βραδιές

2016 - 2017

Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα

Ομάδες και προγράμματα εμψύχωσης

Cine - ψ - βραδιές

2015 - 2016

Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα

2014 - 2015

CINE - ψ - βραδιές

Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα