ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Το ηλιοτρόπιο σχεδιάζει, προτείνει και υλοποιεί δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης ψυχικής υγείας στη σχολική ζωή.

Το σχολείο είναι, για το παιδί κάθε ηλικίας, ο δεύτερος «τόπος» για το μεγάλωμά του, μετά την οικογένεια. Αποτελεί τόπο κοινωνικοποίησης, διαπαιδαγώγησης και πρόσβασης στη μάθηση και τη γνώση. Διεργασίες κατά τις οποίες το παιδί χρειάζεται να ανακαλύψει το δυναμικό του, την ταυτότητα και την αξία του και να πάρει ικανοποίηση και χαρά από ό,τι μπορεί να κάνει, δίνοντας στη ζωή του ένα δημιουργικό νόημα.

Το ηλιοτρόπιο απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ενθάρρυνση στην καλύτερη μάθηση, αγωγή και ανάπτυξη του παιδιού, την υποστήριξη γονιού και εκπαιδευτικού στο δύσκολο ρόλο τους και την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Γιατί η μάθηση είναι καταρχήν μια συναισθηματική εμπειρία που σημαδεύει με τον τρόπο της τόσο το παιδί, όσο και το δάσκαλο και το γονιό.