ΓΟΝΕΙΣ

Γονιός δεν σημαίνει ένας τέλειος άνθρωπος. Δεν σημαίνει καν να ξέρεις…
Σημαίνει ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σου, μ’ όλα αυτά που με τα χρόνια φωτίζονται διαφορετικά…

Θεματολογία
ουσιαστική επικοινωνία και συναισθηματικοί δεσμοί στην οικογένεια
ενεργητική ακρόαση και λειτουργία του ακούειν μεταξύ παιδιού και γονιού
αναγνώριση και επεξεργασία “δύσκολων” συναισθημάτων (θυμός, ντροπή, άγχος, κ.α.)
αυτοεκτίμηση και εικόνα εαυτού παιδιού και γονιού
αυτονόμηση και όρια στη διαπαιδαγώγηση
προσδοκίες και ανάγκες γονέων και οι συνέπειες στον ψυχισμό του παιδιού
αντιμετώπιση συγκρούσεων και κρίσεων στην οικογένεια

 

Στόχος
η ευαισθητοποίηση του γονιού στις αρχές της γόνιμης επικοινωνίας στην οικογένεια
η βελτίωση της συναισθηματικής ενημερότητας και της αυτοεκτίμησης του γονιού
η αντιμετώπιση και μείωση του γονεϊκού άγχους και της συγκρουσιακής επικοινωνίας στην οικογένεια
η καλλιέργεια δεξιοτήτων του γονιού που βοηθούν να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για το μεγάλωμα του παιδιού.

Βιωματικές ομάδες / εργαστήρια
Προγράμματα 4μηνης ή ετήσιας διάρκειας, κλειστά για τα μέλη, 10-15 ατόμων, που απευθύνονται σε γονείς παιδιών προσχολική, σχολικής, ή εφηβικής ηλικίας, με σκοπό την πρόληψη δυσκολιών στην ψυχική υγεία των παιδιών, μέσα από την επεξεργασία του γονεϊκού ρόλου και της δυναμικής της οικογένειας. Με βάση τη βιωματική διεργασία, τη συμβολική έκφραση (ζωγραφική, παιχνίδια ρόλων, κ.α.) και ελεύθερη συζήτηση, οι γονείς καλούνται να μοιραστούν βιώματα και σκέψεις και να επεξεργαστούν θέματα, όπως η ουσιαστική επικοινωνία, τα συναισθήματα, οι συγκρούσεις, τα όρια και οι προσδοκίες, στα πλαίσια της σημερινής οικογένειας.

Ομιλίες, ημερίδες και θεματικά εργαστήρια
Ανοιχτές παρεμβάσεις που διοργανώνονται σε κοινό, με στόχο την παρουσίαση και την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν το γονεϊκό ρόλο, την οικογένεια και την ψυχο-συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού και του εφήβου. Η θεματολογία των συναντήσεων αυτών είναι συγκεκριμένη (π.χ. επιθετικότητα, μπούλινγκ, ενδοσχολική βία, σχολική αποτυχία, όρια στην οικογένεια, άγχος, εξάρτηση από το διαδίκτυο, κ.α., όπως και προτεινόμενα θέματα) και περιλαμβάνει παρουσίαση του θέματος ,ανοιχτή συζήτηση και ενδεχομένως και βιωματική επεξεργασία του.

 

Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται είτε με πρωτοβουλία του Κέντρου, είτε  σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων,αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, κ.α., σε χώρους σχολείων ή της κοινότητας.