ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ο πραγματικά σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε σπρώχνει μέσα στον οίκο της σοφίας,
αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού σου.
Χαλίλ Γκιμπράν

Αρχές πρόληψης
Κάθε συμπεριφορά έχει την αιτία της.
Πρόληψη σημαίνει αλλαγή στάσης ζωής.
Εκπαιδεύω σημαίνει μαθαίνω διαρκώς να ακούω καλύτερα.
Η ουσιαστική συμμετοχή είναι πάντα εθελοντική.
Η καλή εκπαίδευση ξαναζωντανεύει την επιθυμία για ζωή.
Η μάθηση είναι κυρίως συναισθηματική διαδικασία.
Η μόνη θεραπεία είναι η δημιουργία.

Στόχος. Ο εκπαιδευτικός να έρθει σε επαφή με νέες εμπειρίες και γόνιμα ερεθίσματα στην καθημερινή πρακτική του, να συζητήσει και να επεξεργαστεί θέματα που αφορούν στο ρόλο και το έργο του, να αναζητήσει λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών στην τάξη και το σχολείο.

Διαδικασία και τρόπος. Μέσα από δραστηριότητες που εμψυχώνονται από παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, συμβολική έκφραση και ελεύθερη συζήτηση, οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται σκέψεις και προβληματισμούς, εκφράζουν και αναγνωρίζουν συναισθήματα, φόβους και προσδοκίες, συνεργάζονται και αναζητούν νέες προσεγγίσεις στα ερωτήματά τους. Η βιωματική μέθοδος αποτελεί τη βάση της δουλειάς και συχνά εμπλουτίζεται από ανταλλαγές σε θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.

 

                                                                                                                                                                             

Ομάδες υποστήριξης παιδαγωγικού έργου
Ομαδικές συνεδρίες, με μηνιαία συχνότητα, που βασίζονται στο σχολιασμό επιλεγμένων περιπτώσεων, ή δύσκολων περιστατικών που φέρνουν οι εκπαιδευτικοί από την καθημερινή τους πρακτική. Στόχος είναι η στήριξη του εκπαιδευτικού στο έργο του, η δοκιμή νέων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη και η αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών. Κεντρικός άξονας είναι ο προβληματισμός και η βελτίωση της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου-μαθητή και της δυναμικής της τάξης ως ομάδα.

Προγράμματα πρόληψης και αγωγής ψυχικής υγείας
Οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να δουλέψουν πάνω σε ψυχοπαιδαγωγικά υλικά πρόληψης και αγωγής υγείας, προκειμένου να τα εφαρμόσουν στην τάξη, ή το σχολείο τους. Στόχος είναι η εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή των υλικών αλλά και τον παιδαγωγικό του ρόλο. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η παιδαγωγική σχέση μαθητή-δασκάλου και να δοθεί η δυνατότητα κι ο χώρος στους μαθητές να εκφραστούν, να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τους προβληματισμούς τους. Διάρκεια προγράμματος: 40 ώρες.

Ανοιχτές εκπαιδευτικές συναντήσεις
Ανοιχτές παρουσιάσεις-συζητήσεις με επιλεγμένα θέματα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική πράξη, την νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία και ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση, αλλά και τη διαχείριση των δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο (επιθετικότητα, παραβατικότητα, βία, επικίνδυνα φαινόμενα ομάδας, κ.α.), με στόχο την ευαισθητοποίηση, το μοίρασμα και την αντιμετώπιση της δύσκολης καθημερινότητας, αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου στήριξης και συνεργασίας μεταξύ τους. Οι συζητήσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τα σχολεία που επιθυμούν να μας εκφράσουν το αίτημά τους.

Θεματικά εργαστήρια
Ανοιχτά στην σχολική κοινότητα της περιοχής (4ωρα ή 5ωρα) σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο με την εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Κάθε εργαστήρι έχει συγκεκριμένη θεματική και αποτελείται αφενός από την παρουσίαση-ανάπτυξη του θέματος και την τοποθέτηση των βασικών παραμέτρων του, και αφετέρου από τη βιωματική επεξεργασία του. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν ομαδικά και με βάση το προσωπικό τους ερώτημα και βίωμα, να μιλήσουν, να μοιραστούν και να αναζητήσουν τρόπους και διεξόδους στην καθημερινή τους πρακτική.

 

 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδαγωγούς ή εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Υλοποιούνται είτε με πρωτοβουλία του Κέντρου, είτε με αίτημα των Διευθυντών ή εκπαιδευτικών ενός σχολείου
[σχολικές ομάδες], ή περισσότερων [διασχολικές ομάδες].

Επίσης, για όλα τα προγράμματα, μπορούν να προταθούν θέματα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,
ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.

Αιτήματα, προτάσεις και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-9961000

           

Έργα από πηλό της Ομάδας Παιδαγωγών και Νηπιαγωγών “Κατοικώ το σώμα μου”, 2015-2016