Το γαϊτανάκι είναι ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που απευθύνεται
στους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία.
Πρώιμη παρέμβαση σημαίνει έγκαιρη και προληπτική παιδαγωγική υποστήριξη
των μικρών παιδιών.

Το γαϊτανάκι εργάζεται και συνεργάζεται με παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας,
βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς, άλλο προσωπικό των παιδικών σταθμών
και των νηπιαγωγείων,αλλά και τα ίδια τα παιδιά.

Στόχος

 • να ενθαρρύνει την καλύτερη μάθηση, αγωγή και ανάπτυξη του μικρού παιδιού
 • να προλάβει, να ανιχνεύσει και να αντιμετωπίσει τις πρώτες δυσκολίες του
 • και να στηρίξει το γονιό και τον παιδαγωγό στο έργο του

Μόνο τα παιδιά ξέρουν αυτό που ψάχνουν.
Antoin de Saint-Exupéry, 1900-1940, Γάλλος συγγραφέας

 • εκπαιδευτικά σεμινάρια στους παιδαγωγούς
  ετήσια ή περιορισμένου χρόνου σεμινάρια, που οργανώνονται για τους νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, με στόχο την επεξεργασία θεμάτων και προβληματισμών που αφορούν στην παιδαγωγική πράξη.
 • βιωματικές συναντήσεις και ομάδες με γονείς
  προγράμματα 3ωρων εργαστηρίων με γονείς πάνω σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό ρόλο και τα ερωτήματα των γονιών, καθώς και βιωματικές ομάδες 15 περίπου συναντήσεων με στόχο την επεξεργασία θεμάτων και δυσκολιών, αλλά και τρόπων αντιμετώπισής τους.
 • ομιλίες και συζητήσεις στους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία
  που διοργανώνονται σε συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς.
 • εργαστήρια εμψύχωσης και παιχνιδιού στα παιδιά
  που διοργανώνονται με τη συνεννόηση και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου.
 • ατομική συμβουλευτική γονέων
  που απευθύνονται στο Κέντρο μας μόνοι τους ή μετά από πρόταση των εκπαιδευτικών του σχολείου.
 • ατομικές συναντήσεις με τους παιδαγωγούς
  που απευθύνονται στο Κέντρο μας με στόχο τη συζήτηση και την επεξεργασία ερωτημάτων και δυσκολιών τους από την καθημερινή τους πρακτική

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 210 9961000, για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ή τη διοργάνωσή τους στο σχολείο τους.