1990

Γεννήθηκε το πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης των εξαρτήσεων στις κοινότητες Αργυρούπολης, Ελληνικού, Αλίμου και Γλυφάδας. Με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης στήθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ένα Διαδημοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας με στόχο παρεμβάσεις και δράσεις που εξειδικεύονται στην πρόληψη της εξάρτησης και προαγωγή της ψυχικής υγείας, κυρίως παιδιών και εφήβων.

1990

1998

Βασική ιδέα ότι η πρωτογενής πρόληψη χρειάζεται να συνδεθεί με τη σύγχρονη επιστημονική αντίληψη περί κοινοτικής ψυχικής υγείας, δηλαδή τη σταδιακή οικοδόμηση ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα αιτήματα βοήθειας που προέρχονται από την κοινότητά του. Αναπτύσσεται δίκτυο συνεργασίας με τοπικούς φορείς και σύμπραξης με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και υπογράφεται σύμβαση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

1998

2011

Τα Κέντρα Πρόληψης Ελληνικού και Αργυρούπολης συστεγάζονται και ενοποιούνται σύμφωνα με σχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Κέντρο στεγάζεται πλέον διοικητικά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας των Δήμων Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε-Α), ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχο-κοινωνικής υγείας του πληθυσμού του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

2011

2021

Και συνεχίζει με όραμα το έργο, παρά τις δυσκολίες των καιρών… προσφέροντας τις υπηρεσίες του δωρεάν σε όλους τους δημότες Ελληνικού-Αργυρούπολης.

2021

Giacomo Balla, Iridescent Compenetration, 1913