ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το ηλιοτρόπιο υποδέχεται καθημερινά δημότες
και πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής
(ατομικές, ζεύγους, ή οικογένειας)
με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων
που δυσκολεύονται με προσωπικά ή οικογενειακά τους ζητήματα,
ή και την παραπομπή τους σε άλλους θεραπευτικούς φορείς,
όπου αυτό χρειάζεται.

Τα αιτήματα απευθύνονται στη γραμματεία του Κέντρου μας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για προσωπικές συνεδρίες
τηλ. 210 99.61.000