Φοιτητές

Το Κέντρο συνεχίζει το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ψυχολογίας σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΕΚΠΑ, Πάντειο, κ.ά.), καθώς και κατόπιν προσωπικού αιτήματος των ενδιαφερομένων. Δέχεται προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων στην επαγγελματική ταυτότητα του ψυχολόγου και του επαγγελματία ψυχικής υγείας και η εκπαίδευσή τους στους βασικούς άξονες του ρόλου του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εξοικείωση με τη μεθοδολογία και τους στόχους παρέμβασης.
  • Ευαισθητοποίηση σε εφαρμοσμένα προγράμματα πρόληψης.
  • Σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική εφαρμογή.
  • Υποδειγματική εποπτεία και επεξεργασία ζητημάτων που συναντώνται στην πράξη.