ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το τα παιδία παίζει είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης στη σχολική τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Το σχολείο είναι ο τόπος, μετά την οικογένεια, όπου το παιδί μεγαλώνει, αυτονομείται, μαθαίνει να συνεργάζεται και να κοινωνικοποιείται.
Πρόκειται για μια πολύπλευρη εμπειρία μάθησης, γνώσης, αλλά και ψυχο-κοινωνικής και συναισθηματικής ωρίμανσης.

Στόχος μας είναι:

  • να συμβάλλουμε για να γίνει το σχολείο ένα διευκολυντικό περιβάλλον για το μεγάλωμα και την συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού
  • να αναδείξουμε και να καλλιεργήσουμε τη δυναμική της τάξης ως ομάδα, η οποία φροντίζει και προάγει τους δεσμούς μεταξύ των παιδιών
  • να βοηθήσουμε τους μαθητές να εξοικειωθούν με λειτουργικότερους τρόπου διαχείρισης των συναισθημάτων τους και των δυσκολιών τους

                                                                                                                                 

«ΤΑΞ Η ΔΙΑ» Ομάδα εμψύχωσης στη σχολική τάξη
Πρόγραμμα 10-12 συναντήσεων 1 ½ ώρας, με εβδομαδιαία συχνότητα, που πραγματοποιείται στο χώρο της σχολικής τάξης και λειτουργεί χωριστά για κάθε τμήμα-τάξη. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις έχουν συνήθως κυλιόμενο ωράριο, με διαφορετική μέρα και ώρα μέσα στη βδομάδα, έτσι ώστε να παρεμποδιστεί στο ελάχιστο το σχολικό πρόγραμμα. Στις ομάδες αυτές, τα παιδιά μιλούν, παίζουν ρόλους, ζωγραφίζουν, βιώνουν πράγματα για τον εαυτό τους και συνομιλούν, επικοινωνούν και μοιράζονται με τους άλλους…

Δημιουργικά εργαστήρια στη σχολική τάξη ή το σχολείο
Προγράμματα 4 περίπου ωρών, που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου, για μια ή περισσότερες σχολικές τάξεις, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, το διευθυντή ή το σύλλογο γονέων του σχολείου. Οι δράσεις αυτές έχουν συνήθως θεματικό χαρακτήρα και το θέμα τους προτείνεται είτε από το σχολείο, ή το σύλλογο γονέων, είτε από το Κέντρο μας. Η διεργασία βασίζεται στην εικαστική έκφραση, τη δραματοποίηση, την προβολή ταινίας, το θεατρικό παιχνίδι, και άλλους τρόπου έκφρασης.

 

Οι εκπαιδευτικοί, διευθυντές και σύλλογοι γονέων που επιθυμούν να φιλοξενήσουν και να οργανώσουν τις δράσεις αυτές στο σχολείο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, στο 210 9961000