Βιωματική παρέμβαση στους μαθητές του ΕΠΑΛ Αργυρούπολης

Το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Αργυρούπολης υλοποίησε βιωματική παρέμβαση στους μαθητές 3ων τμημάτων της Β’ τάξης του λυκείου, με θέμα CRAZY HANDS μέσα στην τάξη.

Μέσα από ατομικές και ομαδικές συμβολικές δραστηριότητες και με αφορμή την προβολή μιας μικρού μήκους ταινίας, οι έφηβοι εκφράστηκαν, ζωγράφισαν, έπαιξαν ρόλους και σκέφτηκαν πάνω στις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας έφηβος σήμερα; Μήπως το «δύσκολο» κομμάτι, δηλαδή αυτό που για τον καθένα αποτελεί πρόβλημα και δυσκολία, είναι συχνά εκείνο που οδηγεί στη σκέψη, την επεξεργασία, τη δημιουργικότητα και τελικά, την ωριμότητα και την μετάβαση στην ενήλικη ζωή;

Οι έφηβοι μίλησαν για συναισθήματα αξίες, ανάγκες, σχέσεις με τους άλλους, αποδοχή της διαφορετικότητάς τους, ουσιαστική επικοινωνία, αλλά και δυσκολίες απομόνωσης, εσωτερικής πίεσης και αδιέξοδα που τους απασχολούν στη ζωή τους και την καθημερινότητά τους.

Η παρέμβαση στους μαθητές πλαισιώθηκε από μια συνάντηση κλεισίματος με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου όπου συζητήθηκαν θέματα και ενδιαφέροντες προβληματισμοί που τέθηκαν στις ομάδες των μαθητών, όπως η αναζήτηση σύνδεσης και σχέσης των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τους καθηγητές τους, η ανάγκη τους να ακουστούν, η σημασία στην ομοιότητα που τους συνδέει αλλά και στη διαφορετικότητα που εμπλουτίζει, το άγχος τους για το μέλλον, κ.ά. Επιπλέον αναδύθηκε ο βοηθητικός  ρόλος του σχολείου στην καλλιέργεια ενός ευνοϊκού  περιβάλλοντος ως προς τα παραπάνω αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών στα πλαίσια του σχολείου.

Υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος ήταν η Ιωάννα Βισβίκη, ψυχολόγος, επιστ. υπεύθυνη Κέντρου, η Πόλυ Σταθοπούλου, ψυχολόγος και παιγνιοθεραπεύτρια και η Ιφιγένεια Κωβαίου, κοινωνιολόγος.