Ομάδα Συζήτησης και Εποπτείας για Παιδαγωγούς

Πρόκειται για ένα κύκλο συναντήσεων, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί -παιδαγωγοί θα μπορέσουν να επεξεργαστούν και να δουλέψουν θέματα που αφορούν τον παιδαγωγικό τους ρόλο στην προσχολική ηλικία. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν συγκεκριμένες δυσκολίες και περιστατικά μέσα από τη καθημερινή τους πρακτική, με σκοπό να αναζητηθούν νέοι, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης.

Την ομάδα θα συντονίζουν η κ. Ράνια Αλεξάκη, κοινωνική λειτουργός (Κοινωνική Υπηρεσία) και η κ. Πόλυ Σταθοπούλου,ψυχολόγος – παιγνιοθεραπεύτρια (Κέντρο Πρόληψης).

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους παιδαγωγούς των Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων του Δήμου μας. Η ομάδα θα λειτουργήσει διαδικτυακά, εφόσον συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός συμμετοχών.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30-17:00, (έναρξη το Νοέμβριο 2020) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM.