Ομάδα Δικτύου και Στήριξης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας των Σχολείων

Κατόπιν αιτημάτων στήριξης και συνεργασίας στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας που δεχθήκαμε από τους επαγγελματίες Ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς των σχολείων της περιοχής μας (Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης), δημιουργήσαμε μια ομάδα δικτύου και στήριξης στο Κέντρο μας.

Η ομάδα αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί σε μηνιαία συχνότητα, με έναρξη στις 25 Οκτωβρίου 2022 και ακολούθησαν συναντήσεις στις 20 Δεκεμβρίου 2022 και 7 Φεβρουαρίου 2023. Οι συμμετέχοντες είναι οι ψυχολόγοι και οι κοιν. λειτουργοί των σχολείων του δήμου μας.

Οι επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις μας για το χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο 2023 είναι:

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

Έχει ως έργο την συζήτηση και την ανταλλαγή πάνω σε θέματα και προβλήματα που προκύπτουν στη σχολική κοινότητα, αλλά και στα ερωτήματα που θέλουν να φέρουν και να μοιραστούν οι συνάδελφοι, προκειμένου να προσανατολίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την καθημερινή τους πρακτική.

Από την 25χρονη εμπειρία μας στη δουλειά με τη σχολική κοινότητα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερα σύνθετες ανάγκες των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, και έχει σημασία και για μας να βρεθούμε δίπλα σ’ αυτές, προσφέροντας τη στήριξη και την επαγγελματική μας βοήθεια εκεί που υπάρχει ανάγκη.