Ομάδα Δικτύωσης με Κοινωνικές Δομές Υγείας

Πρόκειται για μία ομάδα που αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που εκπροσωπούν τις δομές του Δήμο μας (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνική Υπηρεσία, το ΙΚΑ και το Κέντρο Πρόληψης Ελληνικού – Αργυρούπολης), με στόχο:

• Τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και στήριξης μεταξύ των δομών.
• Τη κοινή δραστηριοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών, σε επίπεδο παρέμβασης, πάνω σε θέματα που αφορούν τόσο τη σχολική, όσο και την ευρύτερη κοινότητα.
• Την ανίχνευση, διερεύνηση και διαχείριση των αναγκών που προκύπτουν από την ευρύτερη κοινότητα.
• Τη δημιουργία ενός ευέλικτου δικτύου υποδοχής των αιτημάτων βοήθειας που απευθύνονται στις δομές αυτές.
• Την αλληλοστήριξη και την ανταλλαγή των επαγγελματιών για την καλύτερη φροντίδα, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.