Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ψυχοκοινωνικών Αναγκών στην Τάξη & το Σχολείο

Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης ψυχοκοινωνικών αναγκών στην τάξη και το σχολείο
είναι ένα εργαλείο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
και σχεδιάστηκε για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο σχολείο σας.

Σκοπός του είναι καταρχήν, να σας βοηθήσει ως εκπαιδευτικό να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών σας και ενδεχομένως, να προσαρμόσετε την καθημερινή σας πρακτική αξιοποιώντας το αναλόγως. επίσης, οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε μας και θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στη σχολική κοινότητα, με στόχο την επικεντρωμένη υποστήριξη του σχολείου σας σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Το ερωτηματολόγιο είναι προσωπικό για κάθε εκπαιδευτικό και ανώνυμο χωρίς να αποκαλύπτεται με κανένα τρόπο η ταυτότητα των εκπαιδευτικών που θα το συμπληρώσουν. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο σκοπός του δεν είναι να κατηγορήσει ή να επικρίνει κανέναν και καμιά πρακτική.

Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν να απαντήσετε ειλικρινά στις ερωτήσεις και να το συμπληρώσετε με προσοχή. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά.

Κάντε κλικ στο παρακάτω link για να σας εμφανιστεί το ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τη συνεισφορά σας

https://docs.google.com/forms/d/1R4PJ-58t_RzovI1wHYfn9n8ckbG_6Q9tuayMLMLu1nc/edit