«Το βέλος που δεν πληγώνει» Θεατρική Παράσταση ομάδας ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΙ
Φεβρουάριος 12, 2018
Cine – ψ βραδιές Ας μιλήσουμε για το παιδί
Μάιος 23, 2018
Όλα

Εποπτεία στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού “Στηρίζομαι στα πόδια μου”

 

 Η εποπτεία στην εφαρμογή του υλικού απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει την πρώτη φάση του εκπαιδευτικού υλικού και έχει στόχο  να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς στο υλικό που αφορά τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του εφήβου και των κοινωνικών δεξιοτήτων του, όσο και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αποκτούν με βιωματικό τρόπο τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να στηριχθούν  στον εαυτό τους και να αξιοποιήσουν το προσωπικό δυναμικό τους σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία τους και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Επίσης, η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση βιωματικών μεθόδων ενεργητικής μάθησης για την εφαρμογή του υλικού, στοχεύει να βοηθήσει στη διαφοροποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην τάξη, διευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό πλαίσιο.

Η Εποπτεία στην εφαρμογή του υλικού είναι διάρκειας 20 ωρών (10 δίωρες συνεδρίες ανά δεκαπενθήμερο).