ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ            

Το Κέντρο Πρόληψης Ελληνικού – Αργυρούπολης σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ , το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Δ’ Αθήνας (8ο ΣΔΕΥ) με πρωτοβουλία του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού, υλοποιούν ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για τους εκπαιδευτικούς του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού.

Η Επιμορφωτική Συνάντηση θα υλοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 – 15:00.

Το πρόγραμμα αυτής της ημερίδας είναι:

12:00-12:10  Καλωσόρισμα και Συντονισμός από την Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Ελληνικού, κ. Μ. Κοραντίνα

12:10 – 12:40 Χονδρογιάννης Ελευθέριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  (2ο ΠΕΚΕΣ) «Διαχείριση σχολικής τάξης σε πέντε βήματα. Μετατρέψτε την τάξη σας σε μαγνήτη.

12:40-13:10  Βισβίκη Ιωάννα, Ψυχολόγος (Κέντρο Πρόληψης) «Ο εκπαιδευτικός και το δύσκολο παιδί: Μία σχέση πρόκλησης και ανακάλυψης»

13:10-13:40 Αλεξάκη Ουρανία, Κοινωνική Λειτουργός (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων) «Το παιδί που μας ανησυχεί…: ενδείξεις, πλαίσιο, σκέψεις, αντιμετώπιση»

13:40-14:00 Τζάνη Ζωή, Κοιν. Λειτουργός 1ου και 2ου Γυμνασίου Ελληνικού (8ο ΣΔΕΥ)  «Κοινωνικοί Λειτουργοί στο σχολείο, πως αξιοποιούμε ως εκπαιδευτικοί αυτόν τον νέο θεσμό;»

14:00-15:00 Συζήτηση