Οι δράσεις μας το 2013-2014

Δράσεις για γονείς

Βιωματικές Ομάδες για γονείς

Πραγματοποιήθηκαν:
Ομάδα γονέων με παιδιά στην εφηβεία που στόχο είχε την επεξεργασία και την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και δυσκολιών στο γονεϊκό ρόλο και τη διερεύνηση των ορίων στη σχέση γονέα-εφήβου. Στην ομάδα συμμετείχαν 15 γονείς.

Ομάδα μητέρων με παιδιά νηπιακής & προσχολικής ηλικίας με θεματολογία βασισμένη στις ασυνείδητες σχέσεις μητέρας και παιδιού, στο άγχος των πρωταρχικών αποχωρισμών και τις εσωτερικές συγκρούσεις που ξυπνά η γονεϊκή  ταυτότητα. Συμμετείχαν 14 μητέρες.

Ομάδα γονέων με παιδιά στο Δημοτικό που στόχο είχε την επεξεργασία της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν αυτή είναι δυσλειτουργική. Συμμετείχαν 10 γονείς.

Τέλος, υλοποιήθηκαν:
Εισηγήσεις – Ομιλίες στους γονείς στα Δημοτικά Σχολεία για θέματα που  οι ίδιοι πρότειναν όπως ενδοσχολική βία (bullying) και όρια στην επικοινωνία. Πήραν μέρος 75 γονείς.

Δράσεις για μαθητές

Παρέμβαση σε Μαθητές Λυκείου
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανά σχολικό τμήμα, με στόχο την προσωπική έκφραση και το άνοιγμα διαλόγου σχετικά με την εφηβεία, τις χαρές και τις δυσκολίες της. Συγκεκριμένα, δουλεύτηκαν θέματα όπως: η ταυτότητα του εφήβου, οι σχέσεις με τους ομότιμους και τους σημαντικούς άλλους, οι συναισθηματικές ανάγκες και τα διλήμματα, η ανάγκη του ανήκειν και ο φόβος της διαφορετικότητας, οι εξαρτήσεις.
Ως εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις, ζωγραφική, κολλάζ, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση και ελεύθερη συζήτηση.
Κάθε παρέμβαση είχε 4ωρη διάρκεια και συνολικά επισκέφτηκαν το Κέντρο 246 μαθητές Λυκείου.

Εισήγηση – Ομιλία σε Μαθητές Λυκείου με θέμα «Εξαρτήσεις στην Εφηβεία».

Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που οργάνωσε ο Σύλλογος ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ και συμμετείχαν 250 μαθητές.

Συνολικά στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης, από το Σεπτέμβρη του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχαν 983 άτομα και συγκεκριμένα:
•    130 γονείς
•    496 μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
•    34 νηπιαγωγοί και βρεφονηπιοκόμοι
•    80 εκπαιδευτικοί Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης
•    93 ατομικά αιτήματα βοήθειας
•    150 σμηνίτες

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Βισβίκη Ιωάννα,
ψυχολόγος

Στελέχη
Γκότση Βίκυ,
ψυχολόγος
Ευαγγέλου Ειρήνη, ψυχολόγος
Παντολέων Γιάννης, εμψυχωτής ομάδας
Σταθοπούλου Πόλυ, ψυχολόγος

Γραμματειακή Υποστήριξη
Καλογεράκη Ρένα

Δράσεις για εκπαιδευτικούς

Υποστήριξη και Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών (Α’βάθμιας και Β’βάθμιας)

Στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, πραγματοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά Διασχολικά Εργαστήρια που στόχο είχαν την παρουσίαση και την επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τον εκπαιδευτικό, το ρόλο του, τη στάση του και τις παρεμβάσεις του στο σχολικό πλαίσιο. Το κάθε εργαστήρι είχε 4ωρη διάρκεια και συνολικά έλαβαν μέρος 55 εκπαιδευτικοί.
Επίσης, στα πλαίσια της ενδοσχολικής στήριξης των εκπαιδευτικών, υλοποιήθηκε ένα Πρόγραμμα Εποπτείας με στόχο τη βοήθεια στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στην τάξη ή στο σχολείο. Συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί.

Πρόγραμμα  Εποπτείας  Νηπιαγωγών
και  Βρεφονηπιοκόμων

Πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο βιωματικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση και τη στήριξη των παιδαγωγών μέσα από μια θεματολογία που σχετίζεται με την καλλιέργεια της παιδαγωγικής σχέσης παιδαγωγού – νηπίου στο σχολικό πλαίσιο. Δηλαδή, δουλεύτηκαν ζητήματα όπως ο πρωταρχικός δεσμός, τα θεμελιώδη άγχη και οι φόβοι, η επιθετικότητα, η διαφορετικότητα, η αναστολή. Συμμετείχαν συνολικά 34 παιδαγωγοί.

Δράσεις συμβουλευτικής

Στην ομάδα διαλόγου συμμετείχαν 16 άντρες και γυναίκες όπου με ελεύθερη συζήτηση και επεξεργασία θεμάτων που έφερναν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, επεξεργάστηκαν προσωπικές δυσκολίες, άγχη και διλήμματα.

Επίσης, απευθύνθηκαν στο Κέντρο και ζήτησαν ατομικές συνεδρίες συμ- βουλευτικής  93 άτομα.

Δράσεις για τις ένοπλες δυνάμεις

Πραγματοποιήθηκαν:

Βραχείες Παρεμβάσεις με θέμα:

«Η Πρόληψη των Εξαρτήσεων»
στις Βάσεις Αεροπορίας του Ελληνικού και του Καβουρίου, στις οποίες συμμετείχαν 150 σμηνίτες.