Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Το Κέντρο Πρόληψης συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ψυχολογίας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του ΕΚΠΑ, υποδέχτηκε με χαρά, στις 14 Απριλίου 2022 τις φετινές του φοιτήτριες.

Η βιωματική προσέγγιση πλαισιωμένη από θεωρητικές αρχές αποτελούν το βασικό πυλώνα των διεργασιών των συναντήσεων.

Η επαγγελματική ταυτότητα του ψυχολόγου τίθεται στο κέντρο των συζητήσεων της ομάδας, υφαίνοντας το πλαίσιο για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωσης επί του ρόλου και της σπουδαιότητας που διαδραματίζει στην πρόληψη.

Το ζήτημα των εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, οι προσδοκίες και οι ματαιώσεις που βιώνονται από τον επαγγελματικό ρόλο, η σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσα από την επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων και ομαδικών παρεμβάσεων, η αντίληψή μας ως προς το «σωστό» και το «λάθος» στην πράξη αποτελούν κεντρικούς άξονες του προγράμματος.

Η βιωματική δια δραστική επεξεργασία της ομάδας συνεχίζεται …  

Συντονίστριες: Βισβίκη Ιωάννα, Ψυχολόγος – Επιστ. Υπεύθυνη

                         Σταθοπούλου Πόλυ, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Συμμετέχει το επιστημονικό στέλεχος ΕΣΠΑ-ΟΚΑΝΑ Κωβαίου Ιφιγένεια, Κοινωνιολόγος.