Δήλωση συναίνεσης διατήρησης προσωπικών δεδομένων αλληλογραφίας

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), χρειάζεται τα προσωπικά δεδομένα να προστατεύονται. Το Κέντρο μας ακολουθώντας αυτόν τον Κανονισμό, σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ειδικότερα, τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού τηλεφώνου.

Γι’ αυτό το λόγο:

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/νη ……………………………………………………………………………… του …………………………………….

Συναινώ στη διατήρηση των προσωπικών μου στοιχείων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω και με την διασφάλιση ότι αυτά θα κρατηθούν και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Κέντρο Πρόληψης Ελληνικού – Αργυρούπολης για εσωτερική χρήση.