ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Πρόληψης Ελληνικού – Αργυρούπολης σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής υλοποιεί 5 διαδικτυακές συναντήσεις – εργαστήρια 3ωρηςδιάρκειας.

Ημέρα και ώρα συναντήσεων: Τετάρτη, 18:00 – 21:00 μ.μ.

Ημερομηνίες & Θεματικές:

     16/02/2022  Δεσμοί & αποχωρισμοί στο παιδί

     16/03/2022  Επιθετικότητα & βία στο σχολικό πλαίσιο

     13/04/2022  Απώλειες & πένθη στο σχολείο

      11/05/2022  Το δύσκολο παιδί

    22/06/2022  Το παιδί στη σύγχρονη οικογένεια

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  έως και 2 ώρες πριν την κάθε συνάντηση.

 

Η δράση ακυρώθηκε μετά τις 2 πρώτες θεματικές.